Eico Eicocraft Metronome

Make

Eico

Model

Eicocraft Metronome

Year

~1968

Orig Price

$3.95 (1968)

Description

Kit

Posted in Categories: Eico, Kit.

Last modified: April 20, 2014